Banner

  | Gemeenschap Brussel: Uitvoerende macht |

Drie colleges (Le collège)

Ook voor dit niveau moeten de verordeningen, decreten of ordonnanties uitgevoerd worden. Als het college van een gemeenschapscommissie iets beslist (dat binnen alle wetten valt), dan heet dit een collegebesluit of collegelidbesluit. Zij kunnen natuurlijk ook verordeningsvoorstellen voorbereiden, een begroting opstellen, enz.

De samenstelling van deze uitvoerende macht is net zoals bij de wetgevende macht van de gemeenschapscommissies helemaal gebaseerd op de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er zijn dus colleges voor de VGC, Cocof en de GGC.

College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Dit college bestaat uit de Vlaamse leden (zowel ministers als staatssecretarissen) van de Brusselse gewestregering. Ook wordt hier één Brussels lid van de Vlaamse regering aan toegevoegd, toch heeft deze enkel een raadgevende stem op de vergadering van het college.

Naam Partij Bevoegdheid
Guy Vanhengel
Guy Vanhengel
openvld.jpg Collegevoorzitter, Onderwijs, met inbegrip van post- en parascolaire vorming, Beroepsopleiding (Vorming), Studentenzaken, Speelpleinen, Brede school, Taalstimulering, Financiën en Begroting en Communicatie en IT
Pascal Smet
Pascal Smet
spa.png Culturele aangelegenheden, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Stedelijk beleid, met inbegrip van de wijkcontracten, Media, Meet en Weet en Gebouwen en Patrimonium, met inbegrip van Facility
Bianca Debaets
Bianca Debaets
cdv.gif Welzijn, Gezondheid, Gezin, Gelijke Kansen, Integratie, Armoede, Integrale Jeugdhulp, Opvoedingsondersteuning en Ambtenarenzaken

Laatste update: 27 juli 2014

Website

Collège de la Commission communautaire française (Cocof)

Helaas staan de nieuwe leden nog niet online op hun officiële website.

Naam Partij Bevoegdheid
Christos Doulkeridis
Christos Doulkeridis
Ecolo Collegevoorzitter, Begroting, Onderwijs, Toerisme en Internationale Relaties
Rudi Vervoort
Rudi Vervoort
PS Sociale Cohesie
Céline Fremault
Céline Fremault
cdH Ambtenarenzaken, Gezondheidszorg, Vorming van de middenklasse
Evelyne Huytebroeck
Evelyne Huytebroeck
Ecolo Bijstand aan Personen met een Handicap
Rachid Madrane
Rachid Madrane
PS Professionele Vorming, Cultuur, Schooltransport, Sociaal Wezlijn, Familiaal beleid en Sport

Laatste update: 5 juli 2013

Website

College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) of
Collège de la Commission Communautaire Commune (CCC)

Naam Partij Bevoegdheid
Rudi Vervoort
Rudi Vervoort
ps.jpg Voorzitter en coördinatie van het beleid van het Verenigd College
Guy Vanhengel
Guy Vanhengel
openvld.jpg Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen (samen met Minister Didier Gosuin)
Didier Gosuin
Didier Gosuin
defi.jpg Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen (samen met Minister Guy Vanhengel)
Céline Fremault
Céline Fremault
cdh.jpg Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring (samen met Minister Pascal Smet)

Laatste update: 27 juli 2014

Website

Update pagina: 5 juli 2013

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be