Banner

  | Gemeenschap uitvoerende macht: Franse Gemeenschap |

Samenstelling regering Franse Gemeenschap (2014)

Naam Partij Bevoegdheid
Rudy Demotte
Rudy Demotte
ps.jpg Minister-president van de federatie Wallonië-Brussel (= Franse Gemeenschap)
Joëlle Milquet
Joëlle Milquet
cdh.jpg Viceminister-president, Onderwijs, Kinderen, crèches en Cultuur
Jean-Claude Marcourt
Jean-Claude Marcourt
ps.jpg Vice-minister-President, Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media
Rachid Madrane
Rachid Madrane
ps.jpg Hulp aan de jeugd, Justitiehuizen en Promotie van Brussel
René Collin
René Collin
cdh.jpg Sport
André Flahaut
André Flahaut
ps.jpg Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging
Isabelle Simonis
Isabelle Simonis
ps.jpg Sociale promotie (onderwijs), Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijkekansenbeleid

Laatste update: 27 juli 2014

Werking

De decreten die men in het Parmelent van de Franse Gemeenschap stemt, worden door de Franse Gemeenschapsregering uitgevoerd.

Het hoofd van een gemeenschapsregering is een minister-president.

Websites

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be