Banner

  | Gewest uitvoerende macht: Brussels Hoofdstedelijk Gewest |

Samenstelling gewestregering Brussels hoofdstelijk Gewest (2014)

Naam Partij Bevoegdheid
Rudi Vervoort
Rudi Vervoort
ps.jpg Minister-president, Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid
Guy Vanhengel
Guy Vanhengel
openvld.jpg Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen, Ontwikkelingssamenwerking
Didier Gosuin
Didier Gosuin
defi.jpg Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
Pascal Smet
Pascal Smet
spa.png Mobiliteit, Openbare Werken
Céline Fremault
Céline Fremault
cdh.jpg Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmileu en Energie

Laatste update: 24 juli 2014

Werking

De decreten (ordonnanties) die men in het Brussels Parlement stemt, worden door de Brusselse Gewestregering uitgevoerd.

Het hoofd van een gewestregering is een minister-president.

Websites

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be