Banner

  | Gewest uitvoerende macht: Vlaams Gewest |

Samenstelling Vlaamse regering (2014) (zowel gewest als gemeenschap)

Naam Partij Bevoegdheid
Geert Bourgeois
Geert Bourgeois
nva.gif Minister-president en Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Hilde Crevits
Hilde Crevits
cdv.gif Viceminister-president en Onderwijs
Bart Tommelein
Bart Tommelein
openvld.jpg Viceminister-president Begroting, Financiën en Energie
Liesbeth Homans
Liesbeth Homans
nva.gif Viceminister-president, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en armoedebestrijding
Ben Weyts
Ben Weyts
nva.gif Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Jo Vandeurzen
Jo Vandeurzen
cdv.gif Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Philippe Muyters
Philippe Muyters
nva.gif Werk, Economie, Innovatie en Sport
Joke Schauvliege
Joke Schauvliege
cdv.gif Omgeving, Natuur en Landbouw
Sven Gatz
Sven Gatz
openvld.jpg Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Laatste update: 15 juli 2016

Werking

De decreten die men in het Vlaams Parlement stemt, worden door de Vlaamse Regering uitgevoerd.

Het hoofd van een gewestregering is een minister-president.

Let wel, de Vlaamse Regering is zowel een regering voor het Vlaams Gewest als de Vlaamse Gemeenschap. Er is dus maar één Vlaamse Regering en maar één minister-president.

Websites

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be