Banner

  | Gewest uitvoerende macht: Waals Gewest |

Samenstelling gewestregering Waals Gewest (basis verkiezingen 2014)

Naam Partij Bevoegdheid
Willy Borsus
Willy Borsus
mr.jpg Minister-President van Wallonië
Alda Greoli
Alda Greoli
cdh.jpg Viceminister-president, Welzijn, Gezondheidszorg, Gelijke-kansen-beleid, Publieke sector, Administratieve vereenvoudiging
Pierre-Yves Jeholet
Pierre-Yves Jeholet
mr.jpg Viceminister-President, Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitalisering, Werkgelegenheid, Opleiding
Jean-Luc Crucke
Jean-Luc Crucke
mr.jpg Begroting, Financiën, Energie, Klimaat, Luchthavenbeleid
Carlo Di Antonio
Carlo Di Antonio
cdh.jpg Milieu, Ecologische transformatie, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit en Transport, Dierenwelzijn, Industriezones
Valérie De Bue
Valérie De Bue
mr.jpg Binnenlandsbestuur, Huisvesting, Sportinfrastructuur
René Collin
René Collin
cdh.jpg Landbouw, Natuurgebieden, Bossen, Plattelandsbeleid, Toerisme, Patrimonium, afgevaardigde voor La Grande Région (Europees project)

Laatste update: 11 augustus 2017

Werking

De decreten die men in het Waals Parlement stemt, worden door de Waalse Gewestregering uitgevoerd. Aan het hoofd van die regering staat de minister-president.

De minister-president van het Waals Gewest heeft dus macht in de vijf Waalse provincies (inclusief de Duitstaligen in Luik), maar hij heeft geen macht in Brussel.

Websites

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be