Banner

  | Gewest wetgevende macht: Waals Gewest |

Samenstelling parlement Waals Gewest (verkiezingen 25 mei 2014)

Partij Zetels Symbool Bestuur
PS 30 ps.jpg
MR 25 mr.jpg Ja
cdH 13 cdh.jpg Ja
Ecolo 4 ecolo.gif
PTB 2 ptb.jpg
Onafhankelijke 1
Totaal 75

Laatste update: 11 augustus 2017

Werking

Om de vijf jaar wordt er een nieuw Waals Parlement gekozen. Dit parlement beschikt over 75 zetels.

Waals Parlement in Namen

Dit parlement maakt wetten voor het Waals Gewest. Dit omvat de vijf Waalse provincies (dus ook de Duitstalige Gemeenschap in Luik). Brussel behoort hier echter NIET toe.

Waals Gewest
Waals Gewest

Adres

Bâtiment Saint-Gilles, Rue Notre-Dame 1, 5000 Namur

Waals Parlement in Namen

Websites

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be