Banner

  | Provincie |

10 provincies

Belgische provincies

Provincie Hoofdstad Inwoners
1 West-Vlaanderen Brugge 1.178.996
2 Oost-Vlaanderen Gent 1.477.346
3 Antwerpen Antwerpen 1.813.282
4 Vlaams-Brabant Leuven 1.114.299
5 Limburg Hasselt 860.204
6 Brabant wallon (Waals-Brabant) Wavre (Waver) 393.700
7 Hainaut (Henegouwen) Mons (Bergen) 1.335.360
8 Namur (Namen) Namur (Namen) 487.145
9 Liège (Luik) Liège (Luik) 1.094.791
10 Luxembourg (Luxemburg) Arlon (Aarlen) 278.748
Totaal 10.033.871

Het inwonersaantal (2015) komt van de Federale Overheidsdienst Economie. Deze FOD Economie situeren we vanzelfsprekend bij de federale overheid.

Je kan de provincies via deze quiz oefenen.

En Brussel?

Brussel behoort tot geen enkele provincie. Het heeft echter wel een provinciegouverneur... Toen de provincie Brabant gesplitst werd in een Vlaams en Waals deel (1995), is besloten om Brussel bij geen van beide in te delen. Voor de oude provincie Brabant zijn er nu dus drie gouverneurs (Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel), maar er zijn slechts twee provincies (Vlaams- en Waals-Brabant). Op dit niveau vormt Brussel het 'Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad' of 'Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale'.

Splitsing Brabant

Bevoegdheden

Het is niet zo duidelijk wat de provincies nu juist moeten doen. Sinds het ontstaan van de gewesten en gemeenschappen, is dit een verloren niveau geworden. De wet is over haar taken zeer vaag en omschrijft haar als 'het regelen van de provinciale belangen'. Toch zijn er enkele duidelijke bevoegdheden af te lijnen:

 • De bovenlokale taakbehartiging (iets dat niet op gemeentelijk niveau kan)
 • Ondersteunende taken op verzoek van andere overheden (advies geven aan Vlaams Gewest)
 • Gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio
 • Rampenplannen uitwerken


In een provincie zien we vaak de volgende bevoegdheden terug:

 • EconomieProvinciaal Onderwijs
 • Leefmilieu
 • Onderwijs
 • Verkeer
 • Bewaren openbare orde
 • Toezicht lokale besturen
 • ...


Deze thema's worden ook op hogere niveaus behandeld. Toch doet de provincie dit ook nog eens voor haar gebied. Zo zie je dat de provincie 'provinciaal onderwijs' organiseert. Dat is een ander soort onderwijs dan de gemeenschap heeft (in de praktijk leunen ze toch weer dicht bij elkaar aan...).

Bij provincies zie je ook dat concrete parken, bossen, scholen... aan gedeputeerden worden toegeschreven.

Provinciaal Domein
Bron: Commons.wikimedia.org

Hoe komt de provincie aan haar geld?

Elke provincie kan zelf belastingen heffen. Het bedrag en wie dit juist moet betalen (inwoners, enkel eigenaren van onroerende goederen, bedrijven...), is quasi helemaal vrij. Toch komen deze inkomsten vaak voor:

 • Opcentiemen op de onroerende heffing (belasting voor eigenaren van onroerende goederen)
 • Doorstorting van geld van het gewest
 • Belasting voor gezinnen
 • Belasting op een 2de verblijf
 • Belasting voor bedrijven
 • Inkomsten uit het verlenen van vergunningen

Op sommige websites van de provincie vind je concrete bedragen: Oost-Vlaanderen (onderaan) of Antwerpen.

Afslanking provincies door zesde staatshervorming (Vlaanderen)

Vanaf 1 januari 2017 zullen de 'persoonsgebonden'-aangelegenheden overgeheveld worden naar de gemeenten en/of de Vlaamse overheid. Hierdoor hebben ze minder bevoegdheden en zullen ze ook minder geld krijgen. Grote steden (alleen Antwerpen en Gent) krijgen de kans zich los te maken van de provincie en zelf de taken van de provincie op zich te nemen. In dit kader sprak men dus over een nieuwe naam voor de provincie Antwerpen (Midden-Brabant), want het zou vreemd zijn dat de stad Antwerpen geen deel meer uitmaakt van de provincie Antwerpen. Of de steden ook echt uit de provincie zullen stappen, valt nog af te wachten.

Wetgevende en uitvoerende macht

De uitvoerende macht (deputatie) wordt uit de personen van de wetgevende macht (raad) gekozen. Toch blijft de deputatie ook lid van de raad, hierdoor kan je niet echt spreken van een strikte scheiding van de machten. Toch maken we hieronder de opdeling.

Uitvoerende macht Wetgevende macht
Provincie Deputatie
(Hoofd: gouverneur)
Provincieraad


De provincieraad wordt om de zes jaar verkozen. Deze verkiezingen vallen samen met de gemeente- en districtsverkiezingen.

Bronnen en interessante website

Update pagina: 2 februari 2016

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be