Banner

  | Overzicht |

Home > Overzicht

Structuur

Dit is een algemene structuur van ons land. Er zijn vijf niveaus (de gewesten en gemeenschappen zijn één niveau, de regio's). Elk niveau heeft een uitvoerende en wetgevende macht.

Deze lijst bevat alleen de niveaus waarvoor de Belgen moeten gaan stemmen (deel wetgevende macht).

  Wetgevende macht Uitvoerende macht
Europese Unie Parlement + Raad
(om de 5 jaar)
Europese Commissie
(Hoofd: Voorzitter)
Federaal Kamer + Senaat
(om de 5 jaar)
Federale regering
(Hoofd: Eerste minister)
Gewest Parlement
(om de 5 jaar)
Gewestregeringen
(Hoofd: Minister-president)
Gemeenschap Parlement
(om de 5 jaar)
Gemeenschapsregeringen
(Hoofd: Minister-president)
Provincie Provincieraad
(om de 6 jaar)
Bestendige Deputatie
(Hoofd: Gouverneur)
Gemeente Gemeenteraad
(om de 6 jaar)
College van Burgemeester en Schepenen
(Hoofd: Burgemeester)
District Districtsraad
(om de 6 jaar)
Districtcollege
(Hoofd: Districtsvoorzitter)

Concrete structuur

De structuur die hierboven beschreven wordt, kunnen we nog concreter invullen. Voor sommige niveaus kunnen de Belgen stemmen, andere niveaus worden door de vertegenwoordigers gekozen.

Niveau Macht Orgaan
Europese Unie Wetgevende macht Europees Parlement + Raad van de Europese Unie
Uitvoerende macht Europese Commissie
Beleid Europese Raad
België Wetgevende macht Kamer + Senaat (+ Koning)
Uitvoerende macht Federale regering (+ Koning)
Gewest Wetgevende macht Vlaams Parlement Waals Parlement Parlement Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Uitvoerende macht Vlaamse Regering Waalse Gewestregering Brussels Hoofdstedelijke Gewestregering
Gemeenschap Wetgevende macht Vlaams Parlement Parlement van de Franse Gemeenschap Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Uitvoerende macht Vlaamse Regering Regering van de Franse Gemeenschap Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Gemeenschaps-
commissies (Brussel)
Wetgevende macht Vergadering VGC Vergadering Cocof Vergadering GGC
Uitvoerende macht College VGC College Cocof College GGC
Provincie Wetgevende macht Provincieraad
Uitvoerende macht Deputatie
Gemeente Wetgevende macht Gemeenteraad
Uitvoerende macht College van Burgemeester en Schepenen
OCMW Wetgevende macht OCMW-raad
Uitvoerende macht Vast Bureau
District Wetgevende macht Districtsraad
Uitvoerende macht Districtsvoorzitter en -schepenen

Complexe structuur

Dit zijn twee grappige filmpjes over het ontstaan van onze complexe staatsstructuur.

Laatste update: 4 november 2020

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be