Banner

  | Federaal: De Kamer van Volksvertegenwoordigers |

Samenstelling (verkiezingen 25 mei 2014)

Kamer
Bron: Commons.wikimedia.org

De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 Volksvertegenwoordigers, die door het Belgische volk, om de 5 jaar, rechtstreeks gekozen verkozen worden. Het land wordt onderverdeeld in 11 kieskringen om deze 150 personen te kiezen.

Partij Zetels Symbool Bestuur
N-VA 31 nva.gif
PS 23 ps.jpg
MR 20 mr.jpg Ja
CD&V 18 cdv.gif Ja
Open Vld 14 openvld.jpg Ja
Sp.a 13 spa.png
cdH 9 cdh.jpg
Ecolo 6 ecolo.gif
Groen 6 groen.jpg
Vlaams Belang 3 vlaamsbelang.gif
DéFI 2 defi.jpg
PTB PVDA 2 pvdaptb.jpg
Vuye&Wouters 2
Parti Populaire 1 pp.jpg
Totaal 150

Laatste update: 10 december 2018

Op de website van de Kamer vind je de huidige kamerleden.

Groen en Ecolo vormen 1 fractie en hebben dus 12 zetels.

Taken

Logo van de Kamer

  • Wetten maken (de wetten mogen niet strijdig zijn met de grondwet en/of internationale verdragen)
  • Verdragen goedkeuren
  • Controle uitvoerende macht (regering legt verantwoording af aan het parlement, vertrouwen geven aan de regering)
  • Onderzoekscommissies oprichten (bepaalde problemen in de maatschappij te onderzoeken)
  • Verlenen van naturalisaties
  • wetten over de aansprakelijkheid van de federale ministers
  • Goedkeuring begroting (raming kosten/opbrengsten)
  • Bepalen hoeveel militairen er aangeworven worden (vaststellen legercontingent)

Voor andere zaken geeft de Senaat een advies. Het uiteindelijke beslissingsrecht ligt bij de Kamer.

Kieskringen

Er zijn 150 zetels te verdelen voor de Kamer. Om deze personen te verkiezen, is het land opgedeeld in 11 kieskringen die, sinds de splitsing van BHV, geheel samenvallen met de provinciegrenzen. Enkel Brussel is een aparte kieskring, maar officieel behoort Brussel trouwens tot geen enkele provincie. De toegeving voor de splitsing van BHV is dat de inwoners van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel kunnen kiezen of ze voor Brussel of voor Vlaams-Brabant meestemmen.

Kieskring Kamer
Bron: Bpol.be

Nr Naam Zetels
1 West-Vlaanderen 16
2 Oost-Vlaanderen 20
3 Antwerpen 24
4 Limburg 12
5 Vlaams-Brabant 15
6 Brussel 15
7 Waals-Brabant 5
8 Henegouwen 18
9 Namen 6
10 Luik 15
11 Luxemburg 4
Totaal 150

Het aantal zetels per kieskring staat in verhouding tot het bevolkingscijfer van de kieskring. Het bevolkingscijfer van elke kieskring wordt om de 10 jaar door middel van een volkstelling bepaald (Koninklijk Besluit van 22 januari 2003).

Adres Kamer

Leuvenseweg 13, 1009 Brussel

Website

Update pagina: 15 juli 2016

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be