Banner

  | District |

Werking

In een grote stad zie je vaak dat elke buurt haar eigen, specifieke problemen heeft. Daarom kan een stad met meer dan 100.000 inwoners beslissen om haar grondgebied op te delen in districten. Deze beslissing moet dan genomen worden door de gemeenteraad. Je kan de districten vergelijken met deelgemeenten.

Er is maar één stad in België die dit recht toepast, namelijk Antwerpen.

Dit niveau wordt om de zes jaar verkozen en ze vallen samen met de gemeenteraadsverkiezingen.

Antwerpen

Provincie Antwerpen

Antwerpen is verdeeld in negen districten:Districten Antwerpen

 1. Antwerpen (district)
 2. Berchem
 3. Berendrecht-Zandvliet-Lillo
 4. Borgerhout
 5. Deurne
 6. Ekeren
 7. Hoboken
 8. Merksem
 9. Wilrijk

Je vindt de verschillende districten terug op www.antwerpen.be.

Bevoegdheden

De districten dienen vooral om problemen die dicht bij de bevolking staan aan te pakken, daarom krijgt ze deze bevoegdheden:

 • Bevoegdheden toegewezen door de gemeentewet
 • Bevoegdheden toegewezen door het College van Burgemeester en schepenen of de Gemeenteraad
 • Bevoegdheden toegewezen door andere wetten

Aangezien dit niveau helemaal niet verplicht is en dat het de gemeente is die dit mag beslissen, is het niet meer dan logisch dat het ook de gemeente is die juist bepaalt wat de districten gaan doen en wat niet.

Wetgevende en uitvoerende macht

Voor de bevoegdheden hierboven moeten 'wetten' gemaakt worden. Naast het maken ervan moeten ze ook uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht met de instellingen die zich bezig houden met het maken en uitvoeren van 'wetten'.

Uitvoerende macht Wetgevende macht
District Districtscollege Districtsraad

Update pagina: 20 november 2018

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be