Banner

  | Gemeenschap |

Drie gemeenschappen

In België zijn er volgens de grondwet (art. 2) drie gemeenschappen: de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap.

Deze gemeenschappen zijn er gekomen op basis van taal. In Brussel vind je dus zowel de Vlaamse als Franse Gemeenschap terug, waarvoor aangepaste instellingen in het leven geroepen zijn.

Belgische Gemeenschappen
Bron: Bpol
Gemeenschap Hoofdstad Taal Inwoners
1 Vlaamse Gemeenschap Brussel Nederlands 6.374.556
2 Franse Gemeenschap Bruxelles (Brussel) Frans 4.390.127
3 Duitstalige Gemeenschap Eupen Duits 75.222
Totaal 10.839.905

Er zijn geen officiële cijfers over welke Belg, welke taal spreekt. De cijfers hierboven geven alleen weer hoeveel personen ongeveer afhankelijk zijn van de 'gemeenschap' waarin ze wonen. Zo is een Franssprekende inwoner van de Duitstalige Gemeenschap (bv.: Eupen), afhankelijk van de Duitstalige Gemeenschap.

Voor de cijfers hierboven zijn de cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie (2010) ons uitgaanspunt. Iedereen die in het Vlaams Gewest woont, beschouwen we dus als behorende tot de Vlaamse Gemeenschap. Voor Brussel hebben we ons gebaseerd op de verkiezingsuitslag van 2009 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hieruit blijkt dat slechts 11,25% van de uitgebrachte stemmen voor een Vlaamse partij was. Ook Belgacom zegt dat slechts 7% van de facturen voor het Brussels Gewest in het Nederlands is (Bron: RTBF). Bpol neemt de 11,25% als percentage Vlamingen in Brussel.

Voor de Duitstalige Gemeenschap hebben we de bevolkingsaantallen van de 9 gemeenten die tot de Duitstalige Gemeenschap behoren genomen.

Bevoegdheden

De gemeenschappen houden zich vooral bezig met thema's die zich op cultureel vlak bevinden (taal, eigenheid...).

Klaslokaal
Bron: Pixabay.com

 • Onderwijs
 • Stedenbouw
 • Welzijn (gehandicaptenbeleid, bejaardenzorg, geestelijke gezondheidszorg...)
 • Kinderbijslag, kraampremie, adoptiepremie (in Brussel wordt de GGC bevoegd)
 • Normen ziekenhuizen
 • Sport
 • Media (tv en radio)
 • Cultuur
 • Wetenschappelijk Onderzoek
 • Jeugd
 • Toerisme
 • Bibliotheken, discotheken
 • Justitie (recht betrokken te worden bij het federale beleid, bv.: strafuitvoeringsrechtbanken)
 • Justitiehuizen
 • Jeugdsanctierecht
 • ...

Aangezien de gemeenschappen bevoegd zijn voor tv en radio, heeft elke gemeenschap haar openbare omroep:

Vlaamse Gemeenschap
VRT
VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie)

Franse Gemeenschap
RTBf
RTBF (Radio-Télévision belge de la Communauté française)

Duitstalige
Gemeenschap
BRF
BRF (Belgischer Rundfunk)

Wetgevende en uitvoerende macht

Voor de bevoegdheden hierboven moeten wetten gemaakt worden. Op dit niveau heten wetten decreten. Naast het maken ervan moeten ze ook uitgevoerd worden (maken van uitvoeringsbesluiten). Hieronder vind je een overzicht met de instellingen die zich bezig houden met het maken en uitvoeren van decreten voor de gemeenschappen.

Sport Kim Gevaert
Bron: Commons.wikimedia.org

Merk op dat de organen voor het Vlaamse Gewest, dezelfde zijn dan de organen voor de Vlaamse Gemeenschap. Zij vallen immers samen, er is maar één Vlaamse Regering en maar één Vlaams Parlement.

Uitvoerende macht Wetgevende macht
Vlaamse Gemeenschap Vlaamse Regering Vlaamse Parlement
Franse Gemeenschap Regering van de Franse Gemeenschap Parlement van de Franse Gemeenschap
Duitstalige Gemeenschap Regering van de Duitstalige Gemeenschap Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Vroeger sprak men steeds over 'Raad' als het ging over het wetgevend orgaan van de gemeenschappen en gewesten, nu gebruikt men ook het woord parlement hiervoor.

Naam Franse Gemeenschap

De Franse Gemeenschap heeft haar naam veranderd in 'Fédération Wallonie-Bruxelles' (of Fédération Wallo-Brux). Dit om de band tussen Wallonië en Brussel te benadrukken en in geval van splitsing van ons land, makkelijk Brussel naar zich toe te trekken.

Logo Parlement Fédération Wallonie-Bruxelles of Franse Gemeenschap

Ook wordt soms de naam 'Franstalige Gemeenschap' gebruikt. De grondwet van België spreekt enkel en alleen over de Franse Gemeenschap of 'Communauté française' en dus niet over Franstalig of Federatie Wallonië-Brussel (art. 2). Bpol blijft voorlopig gebruik maken van de grondwettelijke naam, en die is en blijft Franse Gemeenschap.

Logo Fédération Wallonie-Bruxelles

Art. 2 van de grondwet spreekt dan weer wel van de Duitstalige Gemeenschap (Communauté germanophone) en niet over Duitse Gemeenschap.

Brussel: een Vlaamse en Franse gemeenschap

Omdat je in Brussel met een Vlaamse en Franse gemeenschap geconfronteerd wordt en je het niet kan maken dat Brusselaars moeten kiezen tussen de twee gemeenschappen, werden er voor Brussel 3 nieuwe organen opgericht. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Franse Gemeenschapcommissie (Cocof) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Deze instellingen vervullen deels de boevoegdheden van de oude provincie Brabant en deels de gemeenschapsbevoegdheden.

Om meer te weten over deze drie instellingen, klik in het menu onder Gemeenschap, op Brussel.

Update pagina: 2 februari 2014

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be