Banner

  | Volkeren |

'Sire er zijn geen Belgen'

Kaart van de volkeren van België

Sinds het ontstaan van België in 1830 bestaat het land uit verschillende volkeren. In het noorden leven Vlamingen en in het zuiden Walen. In 1920 wordt België uitgebreid met een klein stukje Duitsland. Dit was een compensatie voor de geleden oorlogsschade van Wereld Oorlog I.

De Vlamingen en Walen bleven niet gescheiden wonen. Brussel werd na de onafhankelijkheid van België tot hoofdstad uitgeroepen. Hierdoor kwamen er veel inwijkelingen wonen; Fransen (gevlucht voor de Franse Revolutie), maar ook Walen die de ambtenarij van de jonge hoofdstad kwamen versterken. Zo kwam de jonge natie in Franstalige handen.

Op die manier werd Brussel een overwegend Franstalig gebied in het hart van Vlaanderen.

De Belgen: vandaag

Samenvatting

België vormt al meer dan 175 jaar een onafhankelijke natie. Maar hoe ziet het land er nu uit en welke symbolen hanteert ze?

Hoofdstad:Brussel
Inwoners:11.209.044 (2015)
Oppervlakte:30.528 km2
Talen:Nederlands (60%)
Frans (40%)
Duits (<1%)
Regeringsvorm:Parlementaire monarchie
Staatshoofd:Koning Filip
Munteenheid:Euro
Nationale feestdag:21 juli
Religies:Katholiek (tussen 50%-75%)
Vrijzinnig (28%)
Islamitisch (4%)
Protestants (1%)
Joods (<1%)

Vlag en wapenschild

Belgische vlag Belgische wapenschild

De kleuren van Belgische vlag zijn waarschijnlijk afkomstig van het wapenschild van het Hertogdom Brabant (een gouden leeuw met rode tong en klauwen op een zwarte achtergrond). Aanvankelijk was de Belgische vlag horizontaal ingedeeld, maar om het verschil met de Nederlanders duidelijker te maken, werden de kleuren verticaal gezet.

Oude Belgische vlag

Volkslied

De Brabançonne, gecomponeerd door François van Campenhout, is het officiële volkslied van België. Beluister het volkslied: Brabançonne.

Feestdag

Koning Leopold IDe officiële feestdag valt op 21 juli. Op deze datum van het jaar 1831 legde de eerste Koning der Belgen, Leopold I de eed af. Het uitroepen van de Belgische onafhankelijkheid gebeurde al op 4 oktober 1830. Pas in 1839 erkende Nederland België als een onafhankelijke staat.

Spreuk

De spreuk van België is 'Eendracht maakt macht' ('L'union fait la force' en 'Einigkeit macht stark').

De Belgen: vroeger

Koning Willem IVlak na 1830 heerste er een eenheidsgevoel tussen de Belgen. Dit kwam doordat ze een gemeenschappelijke vijand hadden, namelijk de Nederlanders. De Koning der Nederlanden, Willem I (zie afbeelding) nam beslissingen die zowel bij Vlamingen als bij Walen in slechte aarde vielen. De Belgen waren voornamelijk Katholiek, maar Willem I richtte rijksscholen op (athenea). Voorbeelden hiervan zijn de rijksuniversiteiten in Gent, Leuven en Luik. Die van Gent en Luik bestaan nog steeds. Daarnaast kwam er een gelijkstelling van de godsdiensten (wat voor de Katholieke Belgen helemaal niet kon).

Niet alleen op godsdienstig vlak schopte Willem I tegen Belgische schenen, maar ook op politiek vlak. In de politieke organen van het rijk waren er evenveel vertegenwoordigers van de Belgen als van de Nederlanders, dit lijkt eerlijk te zijn, maar in die tijd waren er meer Belgen (3,5 miljoen) dan Nederlanders (2 miljoen).

Willem I voerde als enige bestuurstaal het Nederlands in. Het Franstalige zuiden moest zich aan die taal aanpassen en kreeg met een vernederlandsing te maken. Alle openbare aangelegenheden moesten in het Nederlands gebeuren.

Het duurde niet lang of katholieken en liberalen vonden elkaar, ongeacht of ze nu Vlaming of Waal waren. Dit leidde tot de Belgische Revolutie van 1830. Het doel was geen onafhankelijk België, maar men wilde laten zien dat er iets moets veranderen.

Universiteit Gent

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be