Banner

  | District: wetgevende macht |

Werking

De wetgevende macht van de districten bestaat uit één orgaan, de districtsraad. Zij wordt om de zes jaar rechtstreeks door de bevolking van dat district gekozen. Dit gebeurt enkel in Antwerpen, want dat is de enige plaats in België waar districten ingericht worden.

Zetels

Ook hier is het aantal zetels afhankelijk van het aantal inwoners. Het district krijgt 2/3 van het aantal zetels dat het district gekregen zou hebben, moest het een onafhankelijke gemeente zijn.

Negen Antwerpse districtsraden

Het zou ons te ver brengen om de samenstelling van elke districtsraad te beschrijven. Hieronder vind je de website van de Antwerpse districten.

Klik op 'Politiek' voor het district van je keuze.

Update pagina: 20 november 2018

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be