Banner

  | District: uitvoerende macht |

Werking

De uitvoerende macht van de districten bestaat uit de voorzitter van de districtsraad en de districtsschepenen. Zij worden uit de districtsraad gekozen. Ook hier is het dus belangrijk dat de verschillende politieke partijen een meerderheid vinden om de districtsvoorzitter en -schepenen te leveren.

Antwerpen logo

Negen Antwerpse districtscolleges

Het zou ons te ver brengen om de samenstelling van elk districtscollege te beschrijven. Hieronder vind je de website van de Antwerpse Districten.

Klik op 'Politiek' voor het district van je keuze.

Update pagina: 20 november 2018

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be