Banner

  | Europese Unie (EU): Uitvoerende macht |

De Europese Commissie en haar bevoegdheden


Bron: Flickr.com

Het uitvoerend orgaan van de Europese Unie is de Europese Commissie. Deze bestaat uit één persoon van elk EU-land die we commissaris noemen, vandaag bestaat de huidige Commissie uit 28 commissarissen. Je kan dit orgaan vergelijken met een regering.

Belangrijkste taken:

  • De commissie doet als enige wetsvoorstellen aan het parlement en de Raad van de Europese Unie, maar enkel voor zaken die beter niet op nationaal of regionaal niveau uitgevoerd worden
  • Het gemeenschappelijk belang van alle EU-lidstaten vertegenwoordigen
  • De EU-begroting opstellen en beheren (toekennen subsidies, beurzen)
  • De EU te vertegenwoordigen op internationaal niveau
  • Andere taken: uitvoeren van wetten, nazicht op naleving verdragen...

Samenstelling

Naam Land Bevoegdheid

Laatste update: 12 september 2015

Symbool Europese commissie

Aanstelling voorzitter en commissarissen

Het is de Europese Raad (alle staatshoofden en regeringsleiders) die een kandidaat-voorzitter zoekt en ze draagt hem/haar aan het Europees Parlement voor. Het parlement moet de voordracht met meerderheid van stemmen goedkeuren.

Op basis van lijsten van kandidaten die door de lidstaten zijn ingediend, kiest de voorzitter de overige commissarissen. Het voorstel voor de nieuwe commissarissen moet daarna door de Raad bij gekwalificeerde meerderheid vastgesteld worden en vervolgens door het Europees Parlement aanvaard worden. Dit parlement organiseert hoorzittingen om later de commissaris al dan niet te benoemen. Dit is geen officiële procedure, maar dit is een gewoonte geworden. Daarna neemt de Raad bij gekwalificeerde meerderheid een formeel besluit over de benoeming.

Zetel Europese Commissie

De Commissie vergadert minstens één keer per week in Brussel (Berlaymontgebouw), maar soms ook in Straatsburg (Frankrijk).


Bron: Commons.wikimedia.org

Websites

Update pagina: 13 september 2015

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be