Banner

  | Gemeente: OCMW |

Het OCMW en haar bevoegdheden

Iedere gemeente in België heeft een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) (Centre Public d'Action Sociale: CPAS) (Öffentliches Sozialhilfezentrum: ÖSHZ). Haar voornaamste taak is om hulp te verlenen aan kansarmen (toekennen van een leefloon).

Het OCMW helpt personen als deze onvoldoende geld hebben om een menswaardig bestaan te leiden, eerst kijkt het OCMW na of de cliënt recht heeft op andere uitkeringen (werkloosheid, ziekte, pensioen). Indien ja, proberen ze dit in orde te krijgen, als dit niet blijkt te lukken, dan wordt er een leefloon toegekend.

Toch doet het OCMW meer dan alleen maar geld geven. Hieronder vind je enkele taken:

 • Toekennen leefloon (of integratie via werk)
 • Budgetbeheer
 • Hulp aan daklozen
 • Beheren rusthuizen/serviceflats
 • Beheren ziekenhuizen
 • Aanbieden van psychosociale hulp
 • Warme maaltijden aanbieden
 • Opvoedhulp
 • Bemiddeling bij conflicten tussen huurder en verhuurder
 • Bemiddeling als je dreigt afgesloten te worden van water/elektriciteit/gas
 • Dringende geneeskundige dienstverlening
 • Huisvesting (Sociale woningen)
 • ...

Een OCMW kan ondergebracht zijn onder de naam van een Sociaal Huis, de bedoeling is dat burgers maar op één plaats moeten zijn om alle diensten rond welzijn te vinden.

De wetgevende macht voor het OCMW bestaat uit de 'Raad voor Maatschappelijk Welzijn' (kort: OCMW-raad) en de uitvoerende macht uit het 'Vast Bureau'.

Logo OCMW Kortrijk

Een politiek niveau?

Het lijkt misschien wat raar om een OCMW als politiek orgaan te bekijken. De Belgen stemmer er immers niet voor (op sommige faciliteitengemeenten na).

Toch is het de gemeenteraad die bepaalt wie er in de OCMW-raad zetelt, kortom je vindt in de OCMW-raad (wetgevende macht) en in het Vast Bureau (uitvoerende macht) dus de bekende politieke partijen terug. Onrechtstreeks (via de gemeenteraadsverkiezingen om de 6 jaar) stemmen de Belgen dus wel voor het OCMW. Deze raad en bureau bepalen het beleid voor de items van hierboven.

Logo OCMW Brussel

Wetgevende en uitvoerende macht

Uitvoerende macht Wetgevende macht
OCMW Vast Bureau Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Websites

Bijna ieder OCMW heeft een website, enkele voorbeelden:

Update pagina: 1 augustus 2011

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be