Banner

  | Provincie wetgevende macht: Antwerpen |

Kaart en symbolen

Kaart Antwerpen
Vlag Antwerpen
Symbool Antwerpen

Provincieraad (verkiezingen 2012)

Partij Zetels Symbool Bestuur
Totaal

Laatste update: 31 januari 2016

Adres provinciehuis

Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Dit provinciehuis wordt gerenoveerd en zal in 2017 weer in gebruik genomen worden. Momenteel zit het provinciehuis aan de Singel (PaS).

Websites

Update pagina: 31 januari 2016

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be